اهداكننده گرامي: بمنظور اطلاع از وضعيت اهداي خون خود، هر يك از فيلدهاي "شماره پرونده"، "شماره اهدا" و "كدملي" را مطابق با اطلاعات دريافتي از پايگاه انتقال خون، تكميل نماييد و سپس نسبت به چاپ كارت اهداي خود اقدام نماييد. در صورت مشاهده هر نوع پيغام، دقيقا مطابق با پيغام دريافتي عمل نماييد
همچنين جهت طرح سوالات و يا مشاهده پاسخ سوالات مطرح شده بر روي اين لينك كليك نماييد

شماره پرونده را وارد نماييد شماره پرونده:
شماره اهدا را وارد نماييد شماره اهدا:
كد ملي را وارد نماييد كدملي:
 
کد امنیتی تصویر زیر را وارد نمایید : كد امنيتي را وارد نماييد