اهداکننده گرامی: اطلاعات کارت اهدای خون در روزهای 3شنبه ساعت 15:00 الی 4شنبه 08:00 بروزرسانی می گردد. لذا در صورت مشاهده پیغام بروزرسانی در خارج از زمانهای اعلام شده با نگه داشتن همزمان کلیدهای ctrl+F5 نسبت به بروزرسانی صفحه اقدام نمایید.
 

ضمن تشکر از مراجعه غیر حضوری شما جهت دریافت کارت اهدای خون، به اطلاع می رساند که در حال حاضر بعلت بروزرسانی اطلاعات قادر به ارائه سرویس نمی باشیم.